Subsidie

Zowel de Bensel Cars als de laadstations van Bensel komen in aanmerking voor subsidie doordat deze zijn toegevoegd aan de positieve lijst en voldoen aan de, door de overheid gestelde, strenge eisen ten aanzien van het milieu. De subsidies waarvoor de Bensel Cars in aanmerking komen zijn de MIA (milieu-investeringsaftrek) en de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Bij de aanschaf van een Bensel car kunt u 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst.

Het netto voordeel van 75% Vamil is gemiddeld 3% van de totale aanschafwaarde. (RVO, 2015)

Rekenvoorbeeld MIA:

Investering van € 5000,-
€ 5000,- * 36% = € 1800,-
€ 1800,- * 20% = € 360,-

Rekenvoorbeeld Vamil:

€ 5000,- * 3% = € 150,-

Totaal netto voordeel:

€ 360,- + € 150,- = € 510,-
Netto voordeel = 10.2%

Subsidie rekenvoorbeeld

Stel, u koopt een bedrijfsmiddel die voldoet aan een omschrijving op de Milieulijst. De letter voor de betreffende code op de Milieulijst is F en het aanschafbedrag is € 5.000 met een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De restwaarde na vijf jaren is nihil. U kunt zowel van de MIA als de Vamil-regeling gebruik maken.

Het aftrekpercentage is 36% want in de bedrijfsmiddelcode staat een F. De MIA bedraagt 36% van € 5.000, dat is € 1.800. Bij de ‘normale’ afschrijving kunt u gedurende vijf jaren elk jaar € 1.000 aftrekken van uw fiscale winst. Omdat op het bedrijfsmiddel ook de Vamilregeling van toepassing is, kunt u 75% van het geïnvesteerd bedrag reeds in het eerste jaar afschrijven. U kunt dan het eerste jaar € 3.750 (dankzij de Vamil) + € 1.800 (dankzij de MIA) = € 5550 ten laste van uw fiscale winst brengen. In de volgende jaren valt er dan nog maar 25% af te schrijven.